Giá
Khám Phá Cơ Hội Tuyển Dụng Vô Hạn với Các Gói Đăng Ký của Chúng Tôi


0
0
tốt nhất để bắt đầu

Bắt đầu

 • 15 phản hồi cuộc phỏng vấn mỗi tháng
 • cơ hội việc làm
 • tài khoản cho đồng nghiệp
 • 1 logo, tên miền, màu sắc của bạn
 • 15 ngày lưu trữ
35
45
mỗi tháng, thanh toán hàng năm

Đội nhóm

 • 50 phản hồi cuộc phỏng vấn mỗi tháng
 • cơ hội việc làm
 • tài khoản cho đồng nghiệp
 • 1 logo, tên miền, màu sắc của bạn
 • 100 ngày lưu trữ
99
125
mỗi tháng, thanh toán hàng năm

Công ty

 • 500 phản hồi cuộc phỏng vấn mỗi tháng
 • cơ hội việc làm
 • tài khoản cho đồng nghiệp
 • 1 logo, tên miền, màu sắc của bạn
 • 365 ngày lưu trữ
Cần nhiều hơn? Liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tùy chỉnh cho bạn: info@playhunt.io

Rejoignez le jeu Playhunt pour gagner des récompenses

Thêm nhiều cuộc phỏng vấn hơn vào kế hoạch đăng ký của bạn bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đơn giảnĐọc thêm