Tích hợp dễ dàng

Tích hợp Playhunt với bất kỳ phần mềm nào của bạn

API
API

Nhận dữ liệu từ Playhunt thông qua các yêu cầu API và tích hợp nó vào phần mềm của bạn

Webhooks
Webhooks

Playhunt sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực cho ứng dụng của bạn bằng cách gửi dữ liệu đến điểm cuối URL của bạn

Zapier
Zapier

Tự động hóa quy trình làm việc và hơn 4.000 tích hợp ứng dụng. Bắt đầu tự động hóa sau vài phút

Cần phát triển tùy chỉnh? Chúng tôi đã sẵn sàng! Liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tùy chỉnh: info@playhunt.io